متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Outlook سرویس جدید ایمیل مایکروسافت، امکانات بیشتر، فضای بیشتر و امنیت بالاتری نسبت به Gmail دارد، بخشی از این ادعاهای مایکروسافت اثبات شده اما همه‌ی آن خیر، به هر حال ممکن است شما هم متوجه برتری‌های Outlook شده باشید و سرویس ایمیل اصلی خود را تغییر داده باشید.