متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همین چند وقت پیش بود که ساندرا پیچای (مدیر عامل گوگل) با معرفی دستیار گوگل آن را به شهرتی جهانی رساند. دستیاری که در ابتدا […]