متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگه تا به حال توجه کرده باشین ، هر پنجره ای رو وقتی بخاید باهاش کار کنید ، باید فعال باشه یا به بهتر بگم تمرکز روش باشه .