متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بررسی های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی Portio Research  در ۲۰۱۱ نشان داد که ۳۱ میلیارد از کل ۲۰۲ میلیارد دلار درآمد بازار جهانی پیام رسانی موبایل […]