متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

online game

اين بدان معنا نيست كه ميخواهم انتخاب اين بازي اينترنتي را در جشنواره وب ايران به عنوان برترين سايت فارسي در زمينه سرگرمي زير سوال ببرم!خير!هر چه باشد گام نهادن در اين راه بسيار قابل ستايش است و اينكه در اين مدت خم به ابرو نياورده و روز به روز به امكانات خود اضافه ميكند قابل ستايش است.ولي نبايد فراموش كرد كه هيچ چيز بي نقص نيست واز طرفي نقد نمك هر مقوله است! با من همراه باشيد در ادامه با نقدي بر اين بازي!