متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
واقعا نمي توانيم بگوييم كه انتظار ديدن گروه Texas Instruments' DLP را اينجا در كنگره جهاني موبايل (MWC) نداشتيم. در حقيقت كمپاني به بارسلونا آمده است تا مجددا باريك ترين و كوچك