متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در مواقعی که شما نیاز به عکس گرفتن از یک صفحه طولانی دارید اما صفحه شما بزرگتر از صفحه مروگرتان باشد چه‌کار می کنید؟