متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همواره يكي از متداولترين خطراتي كه كامپيوترهاي شخصي را تهديد مي كند، نصب بدافزارها و برنامه هاي مخرب از طريق عدم آشنايي با نحوه صحيح بازكردن CD و Flash ها است. معمولاً بدافزارها به گونه اي نوشته مي شوند كه با دوبار كليك بر روي درايور يا انتخاب گزينه هايOpen و Auto Play قابل اجرا هستند.