متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Windows Store

شاید بعضی کاربران محیط مترو و صفحه شروع ( Start Screen) را برای شروع به کار در ویندوز 8 دوست نداشته باشند. ولی دیر یا زود ما باید با آن کنار بیایم و 8 UI را در آغوش بگیریم.