ایجاد یک دوربین دیجیتال با تکیه های چوبی با استفاده از فتوشاپ

  • 1389/2/18
  • فهیمه زرگری
  • 3

جزئیات خودآموز

  • برنامه: اداب فتوشاپ سی اس 3 (Adobe Photoshop CS3)
  • دشواری: متوسط
  • زمان تکمیل تخمینی: 3-4 ساعت

دانلود فایل های سورس

  • فایل های سورس برای این خودآموز برای اعضای ممتاز قابل دسترسی است.

محصول نهایی، آنچه شما ایجاد خواهید کرد

به عنوان طراح، ما نیاز به نسخه هایی از دستگاه های الکترونیکی داریم که در طرح هایمان استفاده کنیم. گاهی ما به دنبال دستگاه هایی هستیم که در واقع وجود ندارند و داشتن تجربه ساخت یک جلوه واقعی از آنها در فتوشاپ در چنین اوقاتی خیلی مفید خواهد بود. در این خودآموز ما یاد خواهیم گرفت که چگونه یک دوربین دیجیتال را با استفاده از فتوشاپ طراحی کنیم.

گام 1

در سند جدید، یک لایه جدید ایجاد کنید و نام آنرا camera1 بگذارید. از ابزار مستطیل گرد (با قطر 20 پیکسلی) برای رسم شکلی مشابه 1a استفاده کنید و آنرا با هر رنگی پرکنید 1b. سپس Blending Option و تنظیمات را باز کنید 1c.

گام 2

یک لایه جدید ایجاد کنید و نام آنرا camera2 بگذارید. با پایین نگهداشتن Ctrl روی camera1 کلیک کنید تا انتخاب آنرا بدست آورید. به منو بروید Select > Modify > Contract کنتراست را روی 7px قرار دهید. سپس آنرا با هر رنگی پر کنید.

گام 3

Ctrl+T را نگهداشته روی تصویر راست کلیک کرده و Perspective را انتخاب کنید. سپس با پایین گرفتن Alt  مانند (3a) camera2 را تغییر دهید.

از ابزار Rectangular Marquee برای ساختن شبیه 3b استفاده کنید و 3c را Delete کنید. سپس Blending Options را باز کرده و از تنظیمات توصیفی در 3d استفاده نمایید.

گام 4

Ctrl + J را برای کپی کردن camera2 فشار دهید ، لایه جدید را به نام camera3 تغییر دهید. Blending Options آنرا پاک کنید و Fill آنرا به 0% کاهش دهید. سپس Blending Options را باز کنید و تنظیمات توصیف شده در 4a استفاده کنید.

گام 5

از ابزار Rectangle Marquee برای ادامه زیر استفاده کنید.

گام 6

Ctrl+J را برای کپی کردن camera3 فشار دهید و نام لایه جدید را camera3 noise  بگذارید. Fill آن را 100% قرار داده و Blending Option آنرا پاک کنید. با پایین نگهداشتن Ctrl و کلیک روی camera3 انتخاب آنرا بدست آورید. به منو Filter > Noise > Add Noise بروید ، مانند شکل 6a تنظیم کنید. سپس به منو بروید Filter > Blur > Blur . Blending Mode لایه را به Multiple تغییر دهید و Opacity را روی 7% بگذارید 6b.

گام 7

لایه جدیدی روی camera1 ایجاد کنید و آنرا camera right بنامید. آنرا به چپ حرکت دهید مانند 7a. گام 2 را تکرار کنید. سپس انتخابی مانند 7b انجام داده و Delete را بفشارید.

Ctrl+T را بفشارید و روی تصویر راست کلیک کرده و Perspective را برگزینید. با پایین نگهداشتن Alt camera2 را مانند 7c تغییر دهید. سپس Blending Options را باز کرده و تنظیمات توصیف شده در 7d را استفاده کنید.

d�T>��Opan lang=FA style=’font-family:”Tahoma”,”sans-serif”‘> را روی 7% بگذارید 6b.

گام 8

Ctrl+J را برای کپی کردن camera right بفشارید و لایه جدید را camera right shadow بنامید. آنرا زیر camera right در تب لایه 8a قرار دهید. Blending Options آنرا پاک کنید مانند 8b. سپس Blending Options آنرا باز کنید و تنظیمات توصیف شده در 8c را استفاده نمائید.

گام 9

wood texture را اضافه کنید و Blending Mode آنرا به Multiply تغییر دهید.

گام 10

گوشه راست. لایه جدیدی بالای wood texture ایجاد کنید و آنرا right bottom بنامید. از ابزار Rounded Rectangle (با قطر 20px) برای رسم مانند 10a استفاده کنید و آنرا با هر رنگی پر کنید 10b. سپس با پایین نگهداشتن Ctrl روی wood texture کلیک کنید تا آنرا انتخاب کند. Ctrl+Shift+I را برای انتخاب معکوس بفشارید و  Delete را بفشارید 10c. Blending Options را باز کنید و از تنظیمات توصیف شده در 10d استفاده کنید.

گام 11

Ctrl+J را بفشارید تا right bottom کپی شود لایه جدید را right bottom noise بنامید و Blending Options آنرا پاک کنید. با پایین نگهداشتن Ctrl و کلیک روی right bottom noise آنرا انتخاب کنید. به منو Filter > Noise > Add Noise رفته و مانند 6a تنظیم کنید. سپس به منو Filter > Blur > Blur بروید. Blending Mode لایه را به Multiply تغییر دهید و Opacity را به 20% تغییر دهید.

گام 12

نور و سایه بیشتری برای دوربین بیفزائید.

گام 13

لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و نام آنرا zoom1 بنامید. از ابزار Elliptical Marquee برای رسم دایره مانند 13a استفاده کنید و آنرا با هر رنگی پر کنید. سپس Blending Options و تنظیمات را باز کنید 13b.

گام 14

لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom2 بگذارید و دایره ای مانند 14a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در 14b تنظیم کنید.

گام 15

لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom3 بگذارید و دایره ای مانند 15a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در 15b تنظیم کنید.

گام 16

لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom4 بگذارید و دایره ای مانند 16a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در 16b تنظیم کنید.

گام 17

لایه جدیدی در بالا ایجاد و نام آنرا zoom5 بگذارید و دایره ای مانند 17a ایجاد کنید.سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در 17b تنظیم کنید.

گام 18

لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و نام آنرا rounded zoom بگذارید. از ایزار Rounded Rectangle استفاده کنید (قطر روی 20px تنظیم شود) برای رسم مشابه 18a . سپس Blending Options را باز کرده و مطابق توصیفات در 18b تنظیم کنید.

گام 19

مانند زیر zoom light1 و zoom light2 را بسازید.

گام 20

به زوم متن اضافه کنید.

گام 21

سند جدیدی را در بالا ایجاد کرده و نام آنرا flash1 بگذارید. از ابزار Rounded Rectangle استفاده نمایید (قطر را روی 5pxتنظیم کنید) تا مانند زیر رسم کنید.

گام 22

لایه جدیدی روی flash1 ایجاد کنید. با پایین نگهداشتن Ctrl روی flash1 کلیک کنید تا آنرا انتخاب کند. به منو Select > Modify > Contract رفته و کنتراست را روی 5px تنظیم نمایید و flash2 را با هر رنگی پر کنید. سپس Blending Options را باز کرده و تنظیمات زیر را انجام دهید.

گام 23

Ctrl+J را برای کپی کردن flash2 بفشارید و لایه جدید را flash3 بنامید و Blending Options آنرا مطابق زیر ریست نمایید.

گام 24

کمی نقاط سیاه اضافه کنید.

گام 25

لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و نام آنرا black bar بگذارید. ابزار Rounded Rectangle را (با قطر روی 4px) برای رسم مانند زیر استفاده نمایید.

گام 26

Ctrl+J را بفشارید تا black bar را کپی کند  و نام لایه جدید را light bar بگذارید. Blending Options آنرا پاک کنید و با رنگ سفید آنرا پر کنید. سپس از ابزار Rectangular Marquee برای پاک کردن مطابق زیر استفاده کنید.

گام 27

لایه جدیدی در بالا ایجاد کرده و آنرا button بنامید. از ابزار Rounded Rectangle (با قطر 5px) برای رسم مطابق زیر استفاده نمایید.

گام 28

2 خط کوچک اضافه کنید.

گام 29

لایه جدیدی در زیر camera1 ایجاد و آنرا camera shadow بنامید. از ابزار Eliptical Marquee برای ساختن انتخابی مانند 29a استفاده کنید و با رنگ سیاه آنرا پر کنید 29b.سپس به منو Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و مانند 29c تنظیم کنید.

تصویر نهایی

ایجاد دستگاه های الکترونیکی در فتوشاپ می تواند یک فرایند خسته کننده باشد.نتیجه شما به مقدار زمانی که به پروژه اختصاص می دهید و مقدار جزئیاتی که تصمیم می گیرید تا شامل شود، بستگی خواهد داشت. با تمرین شما بایستی قادر باشید که هر دستگاهی را خودتان دوباره ایجاد کنید.

منبع: psd.tutsplus

دیدگاه خود را وارد کنید
تعداد دیدگاه ها : 3 دیدگاه
  1. بابا عجب سایت توپی دارید. من عاشق فتوشاپم , جونه من همین جوری ادامه بدینا 🙂

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *