متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از بازی هایی که هفته ی پیش در بین بازیکنند گان منتشر شد بازی Lost Planet 2 بود که با گرفتن امتیاز بسیار پایینش همه را نا امید کرد . این بازی ربطی به قسمت اول ان ندارد و داستان جداگانه ای را بازگو می کند