متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما عاشق سفارشی سازی سیستم خود به دلخواه و تا حد ممکن می باشید، در آن صورت ما راه حل را سرگرم کننده ای برای تغییر رنگ بندی در مدیریت وظیفه (Task Manager) ویندوز برای شما داریم. تنها در عرض چند دقیقه می توانید