متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آيا تاكنون در هنگام راه اندازي روتر به اين مشكل برخورد كرده ايد كه به دو عدد كابل كوتاه اترنت نياز داشته باشيد اما تنها يك عدد و آن هم از نوع بلندش را در اختيار داشته باشيد؟ با كمك چند ابزار و اندكي كار فردي مي توانيد تمامي كابل هاي شبكه مورد نيازتان را بسازيد.