متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اغلب زمانیکه یک سرویس جدید توسط غول‌های اینترنتی همچون گوگل، آمازون و فیس‌بوک راه‌اندازی می‌شود، در درجه اول به مخاطبان آمریکایی ارائه شده و باقی جهان را در حسرت آن می‌گذارد. اما به نظر می‌رسد گوگل تفاوت زیادی دارد.