متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کاربران ویندوز اغلب از موزیک پلیر ها استفاده میکنند و خوشبختانه چندین موزیک پلیر وجود دارد که این امکان را به کاربران میدهند تا یک موزیک پلیر خوب انتخاب کنند. البته بعد از نصب سیستم