متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کامپیوتر های امروزه زمینه های مناسبی برای پخش فیلم ها و رسانه ها فراهم کرده اند ، به طوری که هر کاربر ویندوزی میتواند به راحتی انواع فیلم ها را در کامپیوتر خود ببیند. البته یکی از مهم ترین ابزار ها برای تماشای فیلم نوع