متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا گوگل در عمر چند ساله خود تا کنون فرصت بی نظیری را در فضای وب از دست داده؟ برخی ممکن است بگویند بله. اما کاملا واضح است که گوگل در مسائل زیادی از تجارت الکترونیکی پیشتاز