متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Thunderbird

یادداشت برداری سریعترین راه برای حفظ و نگهداری از مطالب اتفاقی و یا تفکرات و نظراتی است که به ذهن می رسد.همچنین آنها برای فراموش نکردن تلفن های ضروری ، قرار ملاقات ها ،ونیز کارهای روزمره