متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کارت گرافیک مدل 5830 در رده ی اوِرگرین قرار دارد (کارت گرافیکِ دایرکت ایکس11، 40 نانومتری) و در حالی که مثل مدل (5850) تعداد 15/2 میلیارد ترانزیستور دارد، ولی این مدعی جدید کارش را تنها با