متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
من در حالي كه حتی یک بار هم در شهر ايبيزا(Ibiza) در اسپانیا، مکانی كه اين مسابقه MMO (مسابفات بازیهای کامپیوتری آنلاین چندنفره) برگزار مي شود، حضور نداشته‌ام، ولي تجسمات ذهنی خود را از چندین دهه برگزاری این مسابقات در این