متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازي اول شخص انحصاري Halo را حتما مي شناسيد. يك عنوان فوق العاده در سبك اكشن - تخيلي كه به نظر من يك "نداي وظيفه" در اين سبك است و اكشن و هيجان در اين بازي به قدري زياد و واقعي است، كه بار ها تمام كردن تمام سري هاي بازي Halo به ويژه نسخه ي reach حتما توصيه مي شود.