متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شاید از جمله بالا تعجب کرده باشید ، ولی باید بدانید ، که گوگل همه جا حضور دارد ، حتی در آسمان ! گوگل با سرویس های متنوعی که ارائه میدهد ، نمیگذارد یک روز هم در مورد سرویس هایش مطلبی ننویسیم . در این سری مطالب قصد داریم تا شما را با سرویس های جغرافیایی گوگل آشنا کنیم .