متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Resident Evil

اما مهمترین بازی ای این کنسول که حس کامل ترس به همراهی امکان 3 بعدی ساز کنسول را برای بازیکنان فراهم می کند چیزی نیست جز : Resident Evil: Revelations 3D