متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ویندوز فون 7 یکی از سیستم عامل‌های معروف برای گوشی‌هاست اما کمتر کسی از آن استفاده می‌کند. یکی از علل استفاده‌ی کم از ویندوز فون 7 این است که برای بازی‌خورها چندا جذاب نیست و بازی‌های نسبتاً کمی دارد. طبیعت بسته‌ی اما ویندوز فون 8 چه طور؟