متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از آنجاييكه هيچ نرم افزار مهم و مختصري (همچون يك آنتي ويروس) در رابطه با ايمن سازي وب سايت وجود ندارد، افراد تصور ميكنند با طراحي يك وب سايت ايمن سازي نيز انجام شده است. مطمئنا اينطور نيست. محافظت از يك وب سايت