متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

add-on

این هفته روند کارشان روی این مرورگر آهسته شده است . احتمالا آنها در حال کمی استراحت و بعد کار بر روی Firefox 3.6 هستند تا آن را زودتر منتشر کنند. به هر حال اینجا من جالب ترین و بهترین