متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

BMW

من در حالي كه حتی یک بار هم در شهر ايبيزا(Ibiza) در اسپانیا، مکانی كه اين مسابقه MMO (مسابفات بازیهای کامپیوتری آنلاین چندنفره) برگزار مي شود، حضور نداشته‌ام، ولي تجسمات ذهنی خود را از چندین دهه برگزاری این مسابقات در این