متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

HARDWARE

فن اوري نمايش سه بعدي امروزه همه جا را فرا گرفته است. از تلويزيون هاي جديد گرفته تا دستگاه هاي بازي هاليوود، اين فن اوري، كه چند سالي است مطرح شده است، به ثبات لازم رسيده است تا به كاربران شكل دروني تر و رو در رو تري از سرگرمي هاي خانگي