متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Angry Birds

بازی معروف و محبوب Angry Birds که معرف حضورتان هست؟ در مقاله حاضر یک استاد دانشگاه کوشیده با نگاهی علمی و متفاوت به این بازی نگاه کند تا بفهمد آیا این بازی با قوانین علمی و فیزیک منطبق است یا نه و تا چه حد تخیل منطبق بر واقعیت است. این نوشته را تا انتها بخوانید تا پاسخ این سوال را بفهمید!