متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Gaming

برای یک کاربر دائمی رایانه هیچ خبری داغ تر از جایگزینی سریع و ساده رایانه رومیزی خود با یک نوت بوک جمع و جور و قابل حمل نیست. مطمئنا ، این رایانه های نوت بوک هنوز هم در برخی کشورهای جهان جا نیافتاده و متداول نشده اند. اما