متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

lte

"تكامل بلندمدت" (LTE) 3GPP تازه ترين استاندارد در درخت تكنولوژي سيار است كه تكنولوژي هاي شبكه GSM/EDGE و UMTS/HSPA را ايجاد نمود. اين بخشي از "پروژه مشاركت نسل سوم (3GPP)" است