متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اینترنت و شبکه‌

اینترنت و شبکه‌

برای اینکه بتوانید تصاویر پنهان شده کاربران فیس بوک را ببینید لازم است که ابتدا وارد پروفایل آن ها شده و نام ای دی عددی آن ها را پیدا کنید و بعد از این الگو استفاده کنید