جدیدترین مطالب

تغییر در جست و جوی گوگل

تا امروز اگر می‌خواستید از موتور جست‌وجوی گوگل به یک زبان متفاوت در کشور بیگانه استفاده کنید، کافی بود نام Google را با پسوند یا هان دامنه مرتبط با زبان […]

1 2 12 13