متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور معرفی

معرفی

این رویداد در بازارهای در حال ظهور از استارتاپ‌های برتر کشور دعوت می‌کنند تا در مرحله اول در رویداد مقدماتی که در شهرهای شیراز،اصفهان و […]