متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

سيستم عامل

پردازنده های A7 از ARM با 5 برابر مصرف کمتر نسبت به A8 برای گوشی ها عرضه خواهد شد