جدیدترین مطالب

شناسایی نوعی الکل در فضا

ستاره شناسان موفق شده اند ابری حاوی متانول را در اطراف پرورشگاه ستاره ای شناسایی نمایند. این ابر غول پیکر در حدود ۲۸۸ میلیارد مایل وسعت دارد، یعنی چیزی حدود […]

1 2 3 11 12