متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

API

موتور گرافیکی پایه و شالوده ی ساخت یک بازی رایانه ای هر چند کوچک است که مولفه نرم افزاری و اصلی هر بازی کامپیوتری و ویدئویی خواهد بود که سازندگان برای ساخت بازی