متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تبلت ها ابزاری کارآمد و بسیار زیبا هستند که چند ماهی است که حسابی خود نمایی میکنند و به جرات میتوان گفت کم کم دارند جایگزین موبایل و رایانه رومیزی یا حتی لپ تاپ ها میشوند .