متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به شدت در حال مرور صفحات وب و انجام کارهاتون هستید و یه دفعه کل مرورگر رو میبندین . آخ آخ ، دیدی چی شد ؟؟؟ همه صحفاتی که باز کرده بودم پرید .