متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همیشه توصیه شده کاربران از کلمه عبورهای امن و پیچیده استفاده کنند و کاربران همچنین لازم است در فرم های گوناگون رمز عبور خود را وارد کنند. برای این کار می‌توان از برنامه‌های مدیریت کلمه عبور استفاده کرد تا این رمز‌های پیچیده را فراموش نکنیم و رمزها به صورت خودکار وارد شوند. در ادامه با چند ابزار رایگان در همین زمینه آشنا می‌شویم.