DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Dictionary on Ubuntu

یکی از بهترین دیکشنری ها در اوبونتو GoldenDict است که برای نصب این برنامه می‌توانید از Ubuntu Software Center استفاده نمایید.