متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
روز سه شنبه ( 7 ژوئن 2011 ) گوگل نسخه نهایی کروم 12 را منتشر کرد . در این نسخه 12 آسیب پذیری امنیتی که در نسخه های قبلی وجود داشتند ، برطرف شده اند . همچنین گوگل به خاطر رفع این آسیب پذیری ها ، مبلغی در حدود 7 میلیون تومان ( 6800 دلار ) به محققان امنیتی جایزه داده است .