متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
G-Mali محصولی از قدرتمندترین شرکت اینترنتی دنیا یعنی Google ، یکی از بهترین سرویس دهندگان پست الکترونیکی در اینترنت است . به دلیل کاربران زیادی که این سرویس دارد ، ممکن است حساب کاربری شما نیز مورد هدف قرار گیرد . پس با انجام اقدامات امنیتی مانع از وقوع اینگونه اتفاقات شوید .