متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ZOOM با Q3HD Handy Video Recorder جدیدی کار می کند که ضبط ویدئویی full HD 1080p را انجام می دهد. این دوربین جیبی در یک دستگاه نمایش داده می شود، میکروفونهای کندانسور با کیفیت استودیو درپهنای 120 درجه الگویX/Y برای ضبط