متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
زمانی که خبر ساخت شدن بازی هواپیمایی HAWX.2 در حد یک شایئه بود کسی باور نمی کرد که این خبر روزی توسط Ubi Soft به طور رسمی تایید شود.