متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت «اپل» به زودی «سیستم تبلیغات موبایلی شخصی سازی شده ای » را با عنوان «آی اَد» (iAd) تا هفتم آوریل (18 فروردین) معرفی خواهد کرد. اطلاعات ما حاکی از آن است که این خدمات مبتنی بر تبلیغات بر