متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این هفته گوگل برای نخستین بار اولین جستجوگر پیشرفته ای را به نمایش گذاشت و آنرا کروم 5 نامید، که ازچند ابزار هنوز تکمیل نشده تشکیل می شود از جمله اولین مشخصات آن برنامه تنظیمات