متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید در جایی یا برای کاری صفحه ی مانیتور خود را به نمایش عده ی زیادی بگذارید مثلا هنگامی که می خواستید مطلبی را برای عده ای شرح دهید . گاهی اوقات این کار بسیار وقت گیر است و ممکن است شما د