متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در ماه آوریل ، دوست عزیزم جفری وی در مقاله اش ما را با لیستی از « 20برنامه ویژه مک که شما هر روز به آن نیاز خواهید داشت» آشنا کرد. اما من طرفدار متعصب سیستم عامل مک نیستم به خصوص اگر شما ویندوز را ترجیح می دهید، به همین دلیل هم این مقاله را