DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

PopCap

با توجه به گزارش هاي پراكنده، شركت بازي سازي EA قصد دارد يكي از بزرگترين شركت هاي بازي سازي را از آن خودش كند.